International Scientific Publications
© 2023 Science Events Ltd
Terms of Use  ·  Privacy Policy
Choose language English French Bulgarian

Срокове и такси

За да осигурим свободен достъп на всеки до стотиците научни статии, публикувани в нашите списания, имаме известни разходи. Такива са например обработката на заявките за публикуване, оформянето на изданията, разработката на специализиран софтуер, сървърите, на които се намира сайтът, рекламата. Покриваме тези разходи, като събираме такса за публикуване от авторите.

Такса за публикуване на една статия 180 Евро
Такса за публикуване на втора статия в същия том 120 Евро

Посочените цени са в евро и включват ДДС.

Таксата се заплаща само ако предложеният ръкопис бъде одобрен за публикуване.
Броят автори няма отношение към размера на таксата.
Авторите получават сертификат за всяка публикувана статия.

Срокът, в който ще получите отговор дали изпратеният от Вас ръкопис е одобрен за публикуване, е 40 календарни дни.

След получено одобрение е необходимо да преведете таксата за публикуване по банков път в рамките на 10 календарни дни. Моля, не забравяйте да посочите Вашият входящ номер като основание за превода. Информация за банковата сметка, точната сума и входящият Ви номер ще намерите в изпратената по email проформа фактура. Всички разходи по банковия превод са за сметка на авторите. Моля, информирайте за това служителите в банката.

Фактурите се изпращат по email в PDF формат. За да получите фактура на името на фирма или организация, е необходимо да заявите това при попълване на формата за изпращане на ръкопис. Ако банковият превод е извършен от физическо лице, не е възможно издаването на фактура на името на фирма или организация, и обратно.

Използвайки този сайт, вие приемате нашите Поверителност и Условия за ползване. Използваме бисквитки, включително за анализи, персонализиране и реклами.