International Scientific Publications
© 2019 Science Events Ltd
Terms of Use  ·  Privacy Policy
Choose language English French Russian Bulgarian

Изисквания за публикуване

Всички списания, част от International Scientific Publications, прилагат политика на свободен достъп, разпространяват се под Creative Commons Attribution License и се идентифицират посредством ISSN.

Ръкопис може да бъде предложен за публикуване единствено от някой от неговите автори, разполагащ с изричното съгласие на всички останали съавтори (ако такива са налице).

Предложеният ръкопис се разглежда при условие, че е предназначен единствено за съответното списание, не е бил публикуван досега и не предстои публикуването му другаде. Той трябва да предоставя точна и оригинална, уникална информация по актуални и значими проблеми за науката.

Всеки ръкопис бива оценен от двама независими, анонимни рецензенти (single blind peer-review). Техните оценки и препоръки имат решаващо значение за публикуването на ръкописа. Приемането на ръкопис за публикуване по никакъв начин не означава, че рецензентите, редакционният съвет и/или издателят споделят гледната точка на автора. Редакторите запазват правото си да коригират ръкописите, когато това е необходимо.

Приемат се ръкописи единствено на добър английски език. Авторите свободно избират дали да приложат американски или британски стил на правопис и пунктуация, но са длъжни да се придържат към него. Смесването на различни стилове е недопустимо.

Предложеният за публикуване ръкопис трябва да бъде между 7 и 20 страници, в DOC или DOCX формат (Microsoft Office Word), отговарящ на Изискванията за оформление и прилагащ Стил на цитиране Harvard. Условията за публикуване на ръкопис с обем по-голям от 20 страници се договарят допълнително с издателя. Не повече от два ръкописа на един и същи автор, могат да бъдат публикувани в един том.

Издателят, членовете на редакционният съвет и рецензентите не носят отговорност за съдържанието на публикуваните статии, както и за възможните последствия от неговото оповестяване. Статии, за които издателят установи, че съдържат грешки, нарушават авторското право, издателската етика, изискванията за публикуване или предоставят подвеждаща информация ще бъдат премахвани без предупреждение и компенсация.

В случай, че авторът е получил финансиране от или е бил обвързан по какъвто и да е начин с организации или лица, за които се смята, че е възможно да повлияят негативно върху верността на изложените резултати, той се задължава да упомене това в края на ръкописа. Същото важи за всеки друг възможен конфликт на интереси.

Използвайки този сайт, вие приемате нашите Поверителност и Условия за ползване. Използваме бисквитки, включително за анализи, персонализиране и реклами.