International Scientific Publications
© 2023 Science Events Ltd
Terms of Use  ·  Privacy Policy
Choose language English French Bulgarian

Изисквания за публикуване

Всички списания, част от International Scientific Publications, прилагат политика на свободен достъп, разпространяват се под Creative Commons Attribution License и се идентифицират посредством ISSN.

Ръкопис може да бъде предложен за публикуване единствено от някой от неговите автори, разполагащ с изричното съгласие на всички останали съавтори (ако такива са налице).

Предложеният ръкопис се разглежда при условие, че е предназначен единствено за съответното списание, не е бил публикуван досега и не предстои публикуването му другаде. Той трябва да предоставя точна и оригинална, уникална информация по актуални и значими проблеми за науката.

Всеки ръкопис бива оценен от двама независими, анонимни рецензенти (single blind peer-review). Техните оценки и препоръки имат решаващо значение за публикуването на ръкописа. Приемането на ръкопис за публикуване по никакъв начин не означава, че рецензентите, редакционният съвет и/или издателят споделят гледната точка на автора. Редакторите запазват правото си да коригират ръкописите, когато това е необходимо.

Приемат се ръкописи единствено на добър английски език. Авторите свободно избират дали да приложат американски или британски стил на правопис и пунктуация, но са длъжни да се придържат към него. Смесването на различни стилове е недопустимо.

Предложеният за публикуване ръкопис трябва да бъде между 7 и 20 страници, в DOC или DOCX формат (Microsoft Office Word), отговарящ на Изискванията за оформление и прилагащ Стил на цитиране Harvard. Условията за публикуване на ръкопис с обем по-голям от 20 страници се договарят допълнително с издателя. Не повече от два ръкописа на един и същи автор, могат да бъдат публикувани в един том.

Издателят, членовете на редакционният съвет и рецензентите не носят отговорност за съдържанието на публикуваните статии, както и за възможните последствия от неговото оповестяване. Статии, за които издателят установи, че съдържат грешки, нарушават авторското право, издателската етика, изискванията за публикуване или предоставят подвеждаща информация ще бъдат премахвани без компенсация.

Използвайки този сайт, вие приемате нашите Поверителност и Условия за ползване. Използваме бисквитки, включително за анализи, персонализиране и реклами.